Από το Δεκέμβριο ξεκινάνε τα Online μαθήματα ξένων γλωσσών για αρχαρίους
Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ισπανικά, Ιταλικά
Online μαθήματα ξένων γλωσσών για αρχαρίους
σε τμήματα 5-7 ατόμων
Online μαθήματα ξένων γλωσσών για αρχαρίους
διάρκειας τριών και έξι μηνών
Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές έγγραφες για τα Online μαθήματα
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα, απευθύνεστε στον υπεύθυνο του σχετικού κύκλου μαθημάτων, τα τηλέφωνα αναγράφονται στο Online πρόγραμμα

Design by: www.vhs-thess.gr