ΕΓΓΡΑΦΕΣ και πληρωμές για το 1ο τρίμηνο του 2018-2019 στο ΓΡΑΦΕΙΟ μας: 25 & 26 Σεπτεμβρίου (17:00 - 20:00) και 1,2,3 Οκτωβρίου (17:00 - 20:30)
ΕΚΠΤΩΣΗ 10% για μέλη της ίδιας οικογένειας (Απόδειξη απαραίτητη)
Νέα τμήματα: Πωλήσεις, Bellydance Fitness, Λάτιν και Ευρωπαϊκοί χοροί ενηλίκων, Αγιογραφία, Βυζαντινή μουσική
ΕΚΠΤΩΣΗ 10 % στα τμήματα χορού σε ζευγάρια που θα συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα
Παιδικά τμήματα: Αγγλικά, Γερμανικά, Μουσικοκινητική αγωγή, Λάτιν χοροί, Αθλητισμός και Παιδί
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% για το τρίτο τμήμα όταν κάποιος συμμετέχει ήδη σε δύο τμήματα (κατά το ίδιο τρίμηνο)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ και πληρωμές για το 1ο τρίμηνο του 2018-2019 στο ΓΡΑΦΕΙΟ μας: 25 & 26 Σεπτεμβρίου (17:00 - 20:00) και 1,2,3 Οκτωβρίου (17:00 - 20:30)
ΔΩΡΕΑΝ το τέταρτο τμήμα στα 3 πλήρως πληρωμένα τμήματα

Design by: www.vhs-thess.gr