Διαπολιτιστικό Κέντρο Επιμόρφωσης και Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 44, 551 02 Θεσσαλονίκη

Γραφείο

Καλαμαρί / Αδαμάντιος – Δημοτικό,  ισόγειο

Tηλ. & Fax: +30 2310 474410

Ε-mail: info@vhs-thess.gr

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 17.00´ – 21.00´

Λεωφορεία (Στάση Καλαμαρί)

• 02 & 03 ΙΚΕΑ – Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ

• 08 ΙΚΕΑ – ΚΤΕΛ

 2016-09-09 (1)